Klinik Psikoloji ve Profesyonel Psikoterapi

Klinik Psikoloji, Psikoloji biliminin pek çok uzmanlık alanından biridir. Klinik Psikoloji alanında çalışan psikologlar, psikolojik sorunları tanılama, ölçme, değerlendirme ve çeşitli psikoterapi yöntemlerini kullanarak tedavi etme ile ilgili çalışmalar yapan uzmanlardır. Psikolojik sorunların çözümü için başvurulacak profesyonellerin Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans ya da Doktora derecesi almış olmaları gerekmektedir. Klinik Psikologlar bir çok farklı psikoterapi ekolüne bağlı olarak çalışabilirler. Sıklıkla kullanılan psikoterapi ekollerinden bazıları Bilişsel Davranışçı Terapiler, Dinamik Psikoterapi, Analitik Terapi ve Geştalt Terapisidir.

Dr. Özge Mergen de bu bilgiler ışığında ve aldığı eğitimler doğrultusunda erişkin danışanlarına psikoterapi hizmeti vermektedir.