Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları ve davranışları olumlu etkilemek üzere, düşünceleri modifiye etmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Şimdiki zamana odaklanır. Danışanın, terapiste başvurduğu dönemdeki sorunlarından yola çıkar, ancak temelde, kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği uyumsuz düşünce, uyum sağlamayan duygu ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Kalıcı düzelmeler de hastanın işlevsel olmayan temel inançlarının değiştirilmesi ile sağlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı yönettiğini varsayar. Bilişsel Davranışçı Terapi, başta kaygı bozuklukları ve depresyon olmak üzere çok sayıda psikolojik sorunda başarı ile uygulanmaktadır. Kayıplardan sonra yaşanan yas süreçlerini, yeme bozukluklarını, cinsel işlev bozukluklarını, sigara – alkol – kumar – internet bağımlılıklarını, fobileri, panik bozukluğunu, ilişki problemlerini, travmaları ya da hayatımızda tekrar eden, değiştirmek istediğimiz ancak yapamadığımız her türlü davranışı ele almak için kullanılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, bu tekniğin eğitim ve süpervizyonunu almış psikiyatrist ve Klinik Psikologlar tarafından uygulanmalıdır.